LO och regeringen trollar bort frågan om enkla jobb


Nu har arbetsmarknadens parter kommit överens om så kallade ”etableringsjobb” för nyanlända. Detta meddelades på en presskonferens igår med representanter från parterna och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S). Enligt dem har man åstadkommit något stort – en helt ny väg in på svensk arbetsmarknad för lågutbildade. I verkligheten är det en besvikelse att arbetsgivarsidan vikit sig så lätt. Det må gynna dem kortsiktigt, men i det långa loppet hårdnar LO:s järngrepp runt de höga ingångslönerna.