Lite perspektiv


Jag är ingen stor anhängare av bistånd. Följaktligen är jag heller ingen vän av enprocentsmålet som innebär att Sverige ska skänka en procent av BNP i bistånd till fattiga länder. Bistånd ska ges utifrån den effekt det ger.

+ There are no comments

Add yours