Lidande leder inte till Lidnersk knäpp


Det finns en gammal, och obegriplig tankegång, som utgår från att lidande förädlar människan.