Libertarian, kristen och konservativ


Ibland lyckas jag reta flera grupper utan att ha denna effekt som egentlig avsikt. När jag exempelvis försvarade yttrandefrihet i fallet Charlie Hebdo så retade jag upp vissa som inte tycker att friheten skall omfatta heliga personer och symboler. När jag sedan kritiserade Charlie Hebdo mot bakgrund av min egen kultursyn så retade jag upp andra. Självklart kan jag försvara friheten till något utan att sympatisera med detta något. Dem som hade svårt att förstå skilde inte på: VAD och HUR.

+ There are no comments

Add yours