Liberalismens kris – friheten minskar i väst


Liberalismens identitetskris angrips inte bara av ekonomiska problem och att diktaturen Kina är på väg att bli världens största ekonomi. Hela det demokratiska idealet är under massivt angrepp i västvärlden i spåren av kriget mot terrorismen. Våra sk demokratiska och liberala ledare tar alla chanser de får att avlyssna befolkningen, kartlägga befolkningen och på olika sätt bekämpa sin egen befolkning. Även den ekonomiska friheten hotas, under tryck på beskattning och/eller neddragen välfärd trots bibehållet skattetryck.

+ There are no comments

Add yours