Liberalernas samtalsfetisch


Det finns en åkomma som drabbat västvärlden som är värre än BLM, värre än “allas lika värde”, värre än kulturmarxismen och ja till och med värre än #vigillarolika. Jag talar naturligtvis om liberalernas stora fetisch för samtalets förlösande kraft. De som lider av åkomman kan kännas igen då de stup i kvarten talar om att de söker intellektuellt utbyte med civilisationens fiender.