Liberala partiet bör fokusera på självägande och decentralisering

Nyligen lyckades det libertarianska Liberala Partiet värva två stycken högprofilerade personer. Den ene är den nu fängslade frihetslegenden Henrik Alexandersson och den andre Erik Svansbo, en före detta folkpartistisk politiker och mannen bakom bloggen Pophöger. Det är givetvis kul att folk prövar nya sätt att engagera sig för frihet men personligen känner jag mig inte särskilt hoppfull när det kommer till demokratiska sätt att påverka. Jag har svårt att se framför mig hur partipolitiskt engagemang kan få någon annan effekt än att man tillbringar stor del av sin aktivisttid på internt och externt käbbel. Men partiengagemang för libertarianska syften har diskuterats tusentals gånger och jag ämnar inte återupprepa denna debatt. Istället tänkte jag bidra med lite tips och frågor Liberala Partiet bör fundera över nu när två hyvens libertarianer trots allt bestämt sig för att spela på fiendens planhalva. Libertarianska partier har … Continue reading Liberala partiet bör fokusera på självägande och decentralisering