Lena Hallengren och döden


På grund av det allvarliga läget i Västra Götalands-regionen, rent allmänt, har det nu gått så långt att smittskyddsläkaren därstädes menar att munskydd skall användas av alla som nyttjar kollektivtrafiken. Men enligt den gode doktorn är det väl kanske inte direkt för att hindra smittspridningen. Däremot är rådet en viktig markering för att göra folk medvetna om allvaret.