Lena Hallengren har tunga uppgifter framför sig


Lena Hallengren är Sveriges nya äldreminister. Hon har fått till uppgift att genomföra den största strukturella reformen av svensk äldreomsorg någonsin. Det finns i dag 18 000 äldre som bor på särskilt boende i privat regi och 50 000 äldre som har privat hemtjänst. Att överföra dessa brukare till kommunernas äldreomsorg är ett gigantiskt åtagande. Om regeringens vinstbegränsningsförslag går igenom kommer dessa platser nämligen att försvinna och det är nu bara nio månader kvar.

+ There are no comments

Add yours