Lattjolajbanlådan i politiken


Barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter gjorde stor nytta för att väcka barns nyfikenhet på läsning och räkning. Men där fanns också baksidor som aldrig blivit analyserade. Eva Remaeus var en uttalad kommunist och i programmen tilläts hon oftast göra den avslutande och giltiga tolkningen av rätt eller fel.

+ There are no comments

Add yours