Låter du dig sållas?


Världen framstår allt mer som en enda stor sil. Eller snarare som en följd av silar. När man tar ett steg bakåt och ser på de senaste årens mediahysterier ser jag det som en följd av silar med syfte att fånga upp olika människor och skrämma dem till att offra mer av sitt självstyre till förmån för mer globalism, det vill säga mer politiskt fjärrstyre, mindre självstyre och mer förslavning.