Låt oss stå utanför islams inbördeskrig


Den islamska terrorismen får sin näring ur motsättningar mellan shia och sunni, och ur det faktum att den muslimska världen i stor utsträckning består av primitiva, efterblivna och destruktiva klansamhälle där man hellre dödar grannen än låter denne nå ekonomiska framgångar. Vi måste sluta låtsas som att islam är en lika högtstående kultur som den kristna. Det är inte sant. Inte nu.

+ There are no comments

Add yours