Låt oss flagga för det kommunala självbestämmandet!


Utan att vara helt ute och segla vill jag påstå att majoriteten av mina partikamrater i Klassiskt liberala partiet tycker att kommunalt självbestämmande är en central fråga.