Låt inte Miljöpartiet göra Swedavia till sin megafon


En av många nackdelar med statligt ägda bolag är att det är svårt för politiker att motstå frestelsen att använda bolagen till annat än de är avsedda för, till exempel politisk propaganda. Det mest välkända svenska exemplet på detta är Systembolaget, som utöver att sälja alkohol också lägger avsevärda resurser på att tillrättavisa oss om att vi borde dricka mindre, samt på att propagera för den rådande svenska alkoholpolitiken.