Lästips: Rättvisa eller avund


Människors påstådda och verkliga drivkrafter överlappar inte alltid varandra till fullo. I en psykologiskt och fysionomiskt ytlig era som vår egen kan detta påstående förefalla radikalt, det är inte desto mindre sant att bakom exempelvis den till synes idealistiska ”antirasistiska” politiken finner vi betydande inslag av egenintresse, patologiskt eros och ressentiment.