Läs Peter Gyllenhammar om hur man blåser upp bolagsvärden via lån


Peter Gyllenhammar, ägare av Peter Gyllenhammar AB, har gjort en suverän betraktelse kring hur man blåser upp ett bolagsvärde genom att belåna och dränera ett börsbolag på kapital. Bolagsvärde är som bekant marknadsvärdet plus eventuella skulder. Man kan idag “lönsamt” belåna tillgångar i företaget och dela ut som utdelning, vilket t ex staten gör, men även fungerar i börsbolag. Räntan är som bekant låg… Om detta kan man läsa i PG AB:s årsredovisning.

+ There are no comments

Add yours