Läs Korten på bordet


Säkerhetsbranschens vitbok Korten på bordet om varför bankerna vill avskaffa kontanthanteringen och de felaktiga argumenten kring detta, finns att läsa på Internet. Naturligtvis är Korten på bordet också en partsinlaga i debatten, men det gör den inte till mindre intressant läsning, eftersom man säger emot bankernas allmänt vedertagna sanningar (propaganda).

+ There are no comments

Add yours