LARS HÄSSLER: Sveriges Radio, konspirationsteorier och ”det stora folkutbytet”


Vad jag inte förstår är att Sahlberg inte förstår. Hur kan hon, och Olin, blunda för Europas utbredda kriminalitet, arbetslöshet, bidragsberoende i utanförskapsområden/getton och den alltmer utbredda islamismen med försöken att bilda mini-kalifat. Och framförallt – hur kan de blunda för demografin?

+ There are no comments

Add yours