LARS HÄSSLER: Kommer Kina att krossa eller rädda Europa? 


De senaste åren har vi i väst, och framförallt länderna i Asien, blivit varse ett alltmer aggressivt, ekonomiskt rikt och militärt mäktigt Kina.

+ There are no comments

Add yours