Lär gå flera månader innan EU ger med sig


Vore jag Varoufakis skulle jag öppna för ett tillfälligt moratorium för Grekland när det gäller eurosamarbetet. Trots allt, ingen kan hålla landet utanför bara för att man inte kan betala sina skulder. Om landet lämnar EMU lär skulderna skrivas av. Och uppfyller Grekland konvergenskriterierna kan landet sedan gå med igen när det vill.

+ There are no comments

Add yours