Landets kommande sex regioner


Så var det klart med hur landets sex nya regioner ska se ut. Utfallet kommer förstås bli helt katastrofalt, och utvecklingen inom t ex Västra Götalandsregionen kommer inte räcka som varnande exempel. Lokala förhållanden, både geografiska, demografiska och kulturella, kommer i praktiken bortses från och i princip alla omorganisationer i riktning mot större enheter leder till sämre lokal närvaro och ökad centralisering.

+ There are no comments

Add yours