KYÖSTI TARVAINEN: Vi i Norden gjorde ett misstag när vi accepterade invandring och därför måste vi stödja invandrarnas återvändande 


För att bevara de nordiska nationalstaterna krävs radikala förändringar i invandringspolitiken. Det är också nödvändigt att många invandrare återvänder till sina hemländer. Det jag vill säga här är att eftersom våra parlament har godkänt invandrarnas inträde i våra länder är vi ansvariga för den nuvarande demografiska utvecklingen, och det är därför vår plikt att göra allt vi kan för att hjälpa dem som återvänder till sina ursprungsländer.t

+ There are no comments

Add yours