Kvoteringsmisslyckandet som ingen kommer lära sig av


Från och med 2008 tvångsupplöser den norska staten börsnoterade bolag som inte har minst 40 procent kvinnliga styrelseledamöter. Tanken var att gynna kvinnors karriärmöjligheter (på bekostnad av deras manliga kollegors möjligheter och till priset av ett stort ingrepp i äganderätten). Man hoppades att den framtvingade kvoteringen skulle bli ett lockande exempel för andra delar av det norska samhället.

Givetvis ökade andelen kvinnliga ledamöter i de drabbade bolagsstyrelserna. Det är inte konstigt; nästan vilken åtgärd som helst är mer gynnsam för ett företag än att tvångsupplösas av staten.