Kunskapsspiralen mot avgrunden


Det fanns knappt någon begränsning för tilltron till vad en industriarbetare väntades kunna ta till sig. Arthur Engberg, ecklesiastikminister i Per Albin Hanssons regeringar på 1930-talet, ansåg det fullt rimligt att arbetarklassen skulle lära sig antik grekiska och latin för att kunna läsa västerlandets klassiska litteratur på originalspråk.