Kris i politikerfrågan


I kriser mister en stor del av befolkningen sinne för tid och rum. Förmågan att anlägga perspektiv och uppfatta proportioner går förlorade.