Kriget mot de kriminella


Newsvoice återpublicerar en artikel av Patrik Engellau/DGS, om kriget mot de kriminella gängen i Brasilien och parallellen till no-go-zoner i Sverige. Tesen är att staten med sitt våldsmonopol måste slå till snabbt mot alla former av kriminalitet, för det är mycket svårare att återta såväl territorium som förtroende man en gång förlorat. Vilket med all sannolikhet gäller i Sverige såväl som i Brasilien. Men varken DGS eller NW ställer detta i relation till frågan vad medborgarna kan göra själva. Varken vad de kan tillåtas göra eller vad de kan förväntas göra.

+ There are no comments

Add yours