Kortsiktigt budgettänk ger skenande personalkostnader i sjukvården


Svensk sjukvård går ekonomiskt och delvis även belastningsmässigt på knäna. Av budgettekniska skäl underbemannas vården, vilket sedan istället kompenseras med övertidsersättningar och dyr stafettpersonal – både läkare och sjuksköterskor.

+ There are no comments

Add yours