Kontrollstaten är ett hot mot civilsamhället


Övervakningsstaten är också en kontrollstat – som kommer att leda till samhällelig stagnation.