Konstverket Nimis under religiöst hot


Företrädare för partiet Nyans skriver idag på debattsidan i Göteborgsposten att Lars Vilks konstverk Nimis måste raderas från kartan. Bland annat gör sig partiordförande Mikail Yüksel till tolk för en, enligt honom, lång rad kränkta personer