Konspirationsteoriernas nästa stadium


DN skriver om konspirationsteorier och konstaterar att vissa konspirationsteorier visar sig vara sanna. Tycker egentligen att det bästa exemplet är teorin om att USA avlyssnar allt vi gör på Internet. Det föreföll osannolikt, men är i själva verket sant. Sedan har vi nästa stadium – konspirationsteorierna som drivits så långt att de uppfattas som sanningar. Där är det bästa exemplet teorin om att människors utsläpp av koldioxid värmer upp atmosfären så mycket att planeten riskerar att bli obeboelig.

+ There are no comments

Add yours