Konflikter riskerar att slita isär folk och individer


I såväl kölvattnet av pandemirestriktioner som i de framtida, byggs det in konflikter; konflikter som riskerar att slita isär inte bara folken utan också individer.