Kommuner i konkurs, invandring och infrastruktur


Nu uppdagas allt fler kommuner med djupa ekonomiska problem. Och den utlösande faktorn var migrationskrisen 2015 och åren där efter, då många kommuner tvingades att kraftigt utöka antalet skolklasser, öka de sociala utgifterna och mycket annat.

+ There are no comments

Add yours