Kommer vissa meddelande-appar att bli olagliga?


Ju mer man läser och funderar om EU:s planer på att kringgå krypteringen i meddelande-appar, ju märkligare blir det.