Kommer TTIP att bli en repris av ACTA?


Nybloggat på HAX.5July.org: TTIP — What to expect when it comes to Internet related issues — TTIP (handelsavtalet mellan EU och USA) har redan fått en del hård kritik. Men vad kommer det att medföra vad gäller upphovsrätt och internets frihet? Risken är överhängande att detta kommer att bli en ny ACTA-strid.

+ There are no comments

Add yours