Klimatlagen olaglig?


Eller bara omöjlig att använda? Om vi kollar i 5 § i förvaltningslagen står där: En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

+ There are no comments

Add yours