Keynesianska villovägar, del 2


Ett av de vanligaste argumenten för att trycka pengar och manipulera styrräntor är att pengar är ett “smörjmedel” som behövs i tillräcklig mängd för att ekonomin skall fungera. Om ekonomin går dåligt är det ett tecken på att den ekonomiska maskinen är dåligt smord, och alltså måste mer pengar tillföras. Man kan anta att maskin-analogin är till för att förstärka bilden av att om det finns för lite pengar skär ekonomin ihop. Problemet är att ekonomin inte är en maskin och att pengar inte är olja.

+ There are no comments

Add yours