Kan vi lita på att sociala media förmedlar en korrekt bild av verkligheten?


Frågan om vad som får och inte får eller bör visas i sociala media blir allt märkligare. Vi har nu nått en punkt där bilden av verkligheten och den verkliga verkligheten börjar skilja sig åt.