Kan man tvinga genom att erbjuda?


Jag jobbar just nu med samtycke och vad det innebär att samtycka till något. Centralt i samtyckesdebatten är begreppet ”frivillighet” och centralt i frivillighetsdebatten är begreppet ”tvång”. Och tvång är jätteintressant. Tvång är relevant i bland annat politisk-filosofiska diskussioner. Till exempel frågar sig vissa om man är tvingad att följa lagen eller om att-följa-lagen är en allmän vilja och därför också den enskildes vilja. På ett mindre abstrakt plan finner man frågan om en utsatt person som erbjuds pengar i utbyte mot sex blir tvingad eller inte. Det beror på vad man menar med ”tvång”.

+ There are no comments

Add yours