Kan expansiv penningpolitik motverka lågkonjunkturer? Inget att räkna med


Vid varje tecken på ekonomisk osäkerhet förklarar ekonomiska och politiska kommentatorer att ökad konsumtion krävs för att undvika att ekonomin hamnar i recession. Ekonomisk aktivitet består enligt detta synsätt av ett cirkulärt pengaflöde där den enes konsumtion blir en del av den andres inkomst.

+ There are no comments

Add yours