Kan du läsa, lille vän?


Läsa, räkna, skriva. Gustav Fridolin, skolministern, vill att barnen ska kunna det när de lämnar lågstadiet. Men vi har redan en läsa-, räkna-, skrivagaranti. Den kallas “läroplan” och definierar vad eleverna bör kunna. Så här står det i läroplanen…

+ There are no comments

Add yours