Ju mer vindkraft desto dyrare el


Ju högre andel av energimixen i ett elnät som består av vindkraft, desto dyrare blir elen. Detta har den enkla förklaringen att om man vill ha stabil el tillgänglig i samma mängd som när vindkraften producerar på topp, då måste man ha annan kraft installerad som back up. Den kraften måste vara av en sort som kraftbolagen kan styra, alltså inte beroende av sol eller vind.

+ There are no comments

Add yours