Journalist fri från agenda


Negra Efendic, SvD, skrev en intressant tweet häromdagen i en diskussion Den här nämligen. Hon säger att journalister inte har någon agenda. Negra har ägnat det senaste året nästan uteslutande till att granska de medicinska åldersbedömningarna