Jan-Olof Sandgren: Vad händer när globalisterna tar över?


Jag kan ju bara spekulera, men jag antar att revolutionen i Ryssland 1905 av många uppfattades som ”den sista striden”. När arbetare och bönder väl besegrat tsarens lakejer skulle väl vägen ligga öppen för det klasslösa samhället.

+ There are no comments

Add yours