JAN-OLOF SANDGREN: Så styr Bill Gates mediavärlden


Tim Schwab gjorde sig omaket att granska närmare 20 000 välgörenhetsbidrag som utbetalats av Bill & Melinda Gates Foundation och fann att hela 250 miljoner dollar riktats till journalistik, vilket närmar sig storleken av de senaste fem årens svenska presstöd.

+ There are no comments

Add yours