Jan-Olof Sandgren: En alternativ värdegrund


Istället för idealism förordar Oden en praktisk, förnuftig arbetsmoral, ämnad för människor med begränsade resurser och måttliga krav på tillvaron. En liknande inställning hade de flesta som bodde i min småländska hembygd under 1960-talet.

+ There are no comments

Add yours