JAN-OLOF SANDGREN: Coronapolitiken är ett större hot mot folkhälsan än viruset


Nu gick det inte så illa. Totala dödligheten i Sverige 2020 landade istället på 0,95 procent vilket är fullt normalt – till och med något lägre än genomsnittet för 2000-talet. Men av någon anledning permanentades ”krigstillståndet”. Kanske för att populära medier som Youtube tidigt bestämde sig för att censurera kritik av WHO:s riktlinjer. Läkare och hälsoarbetare med avvikande uppfattning, hänvisades i stor utsträckning till alternativa plattformar.

+ There are no comments

Add yours