Jakten på nätpirater tar sig allt mer absurda uttryck


Jakten på fildelare och strömningspirater tar sig ofta extrema uttryck.