Islamisterna i Ibn Rushd-sfärens ostörda framfart är ett tecken på att Sverige är ett väldigt ofriskt samhälle


Studieförbundet Ibn Rushd, och alla de organisationer såsom Afrosvenskarnas riksförbund, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Charta 2008 som står organisationen nära, är islamister och en gren av Muslimska brödraskapet.

+ There are no comments

Add yours