Islam har inte här att göra!


Enligt Koranen kan inte en enda varelse, eller någonting annat som existerar, undgå att i en mening underkasta sig Guds vilja. Är det någon mer än jag som inser det problematiska med den synen på sakernas tillstånd när en benhård anhängare av den religionen kraschlandar rakt ner i ett modernt västerländskt samhälle och vägrar anpassa sig?