Invandring löser inte glesbygdens problem


Min senaste kolumn i Realtid handlar om myten att Sverige skulle avfolkas utan invandring och att asylinvandringen räddar glesbygden.

+ There are no comments

Add yours